Vi på Rörpunkten försöker hjälpa er att hitta den rätta lösningen som är ekonomiskt, ekologiskt och till skötsel den bästa. På butiken kartlägger vi fastighetens aktuella situation och ger er flera alternativa avloppslösningar. För att få en fullständig uppfattning över situationen krävs dock att en av våra avloppsplanerare kommer på plats och gör en avloppsplan samt går igenom alternativa lösnignar.

Avloppsplanen med alla bilagor är ett dokument som lämnas in till myndigheterna då man förnyar avloppssystemet.  I avloppsplanen redogörs bland annat det valda systemet, reningskapaciteten, var den är belägen, belastning, yttre omständigheter mm.

Avloppsplanen kan dock göras själv, men vi rekommenderar att en proffessionell avloppsplanerare utför arbetet för att säkerställa att slutresultatet blir det bästa.

Ifall avloppsvattenmängden är liten (t.ex. bär in vatten) krävs inte någon skild avloppsplan utan då räcker det med en redovisning hur hanteringen av avloppsvattnet är ordnad. (Redovisnings blanketten bör finnas på fastigheten)

Vi kan även offerera helhetspaket från planering till nedläggning samt övervakning av avloppssystem!

Vi är inte bundna till en enskild tillverkares produkter utan vi har ett brett urval av flera tillverkares produkter.

TAG KONTAKT SÅ LÖSER VI ERA AVLOPPSPROBLEM!